ה' ראשונה וה' אחרונה בנקודה אחת – סודות מזוהר חדש בראשית – אות מ' – שיעור 10 – הרב גוטליב