מסרת גיבורים ביד חלשים ב' – אותיות הלב לחנוכה – שיעור 06 – ברכה ושלום מועדים המשך ק"ח – הרב גטליב