שמחה בימים הנוראים – דרכי נועם לעבודת ה' – הרב אברהם מרדכי גוטליב