הלימוד היומי #89 – הלכה, זוהר ותע"ס ב- 15 דקות,כט' אדר ב' התשע"ט, 02-04-2019