הלימוד היומי #81 – הלכה, זוהר ותע"ס ב- 15 דקות,יב' אדר ב' התשע"ט, 19-03-2019