ברכת שלהלימוד היומי #70 – הלכה, זוהר ותע"ס ב- 15 דקות,כב' אדר א' התשע"ט, 27-02-2019