ברכת שלהלימוד היומי #67 – הלכה, זוהר ותע"ס ב- 15 דקות,יט' אדר א' התשע"ט, 24-02-2019