הלימוד היומי #66 – הלכה, זוהר ותע"ס ב- 15 דקות,טז' אדר א' התשע"ט, 21-02-2019