הלימוד היומי #64 – הלכה, זוהר ותע"ס ב- 15 דקות,יד' אדר א' התשע"ט, 19-02-2019