הלימוד היומי #61 – הלכה, זוהר ותע"ס ב- 15 דקות,ט' אדר א' התשע"ט, 14-02-2019