הלימוד היומי #56 – הלכה, זוהר ותע"ס ב- 15 דקות,ב' אדר א' התשע"ט, 07-02-2019