הלימוד היומי #54 – הלכה, זוהר ותע"ס ב- 15 דקות,ל' שבט התשע"ט, 05-02-2019