הלימוד היומי #51 – הלכה, זוהר ותע"ס ב- 15 דקות,כה' שבט התשע"ט, 31-1-2019