הלימוד היומי #47 – הלכה, זוהר ותע"ס ב- 15 דקות,כא' שבט התשע"ט, 27-1-2019