הלימוד היומי #38 – הלכה, זוהר ותע"ס ב- 15 דקות,ח' שבט התשע"ט, 14-1-2019