הלימוד היומי #26 – הלכה, זוהר ותע"ס ב- 15 דקות, יט' טבת התשע"ט, 27-12-2018