ברכת שלוםהלימוד היומי #22 – הלכה, זוהר ותע"ס ב- 15 דקות, יב' טבת התשע"ט, 20-12-2018