הלימוד היומי #20 – הלכה, זוהר ותע"ס ב- 15 דקות, י' טבת התשע"ט, 18-12-2018