הלימוד היומי #11 – הלכה, זוהר ותע"ס ב- 15 דקות, כז' כסלו התשע"ט, 05-12-2018