הלימוד היומי #4 – הלכה, זוהר ותע"ס ב- 15 דקות, ו' כסלו התשע"ט, 14-11-2018