הלימוד היומי #3 – הלכה, זוהר ותע"ס ב- 15 דקות, ה' כסלו התשע"ט, 13-11-2018