הלימוד היומי #2 – הלכה, זוהר ותע"ס ב- 15 דקות, ד' כסלו התשע"ט, 12-11-2018