הטיפ היומי 27, "מלוא כל הארץ כבודו", כבוד ה' יתברך, הוא המציאות!