הטיפ היומי 20, מהי תשובה? אומרים חכמים "כאשר מעיד על האדם יודע תעלומות שלא … "- זוהי תשובה"