הטיפ היומי 19, חכמים אמרו – אם הרב דומה למלאך ה' צבאות, יבקשו תורה מפיו