הטיפ היומי – 3, אנו צריכים לחשבן שכל מה שיש לנו בחיים בא מהקב"ה