להודיע את אלוקותו לזולתו – טעימה משיעור בספר הזוהר