"עיר ומגדל" – סיתרי תורה – זוהר נח – 100 – אות שמ"ט – הרב גוטליב