מהו בעבודה – "מי שמטמא עצמו, מטמאים אותו מלמעלה" – מאמרי הלב 71 – תשמ"ט מאמר כ"ו חלק ו – הרב גוטליב