הכנה להושענה רבה ולשמחת תורה על פי פנימיות התורה – הרב גוטליב