ישראל הם חלק בלתי נפרד מהקב"ה – פנימיות פרשת האזינו – הרב גוטליב