קבלה – LIVE – שדור בוקר יום ב' | בית מדרש הסולם | תשפ"ג