תיקוני הזוהר – מעלות הסולם | תיקון י | שיעור 211 | עמוד רנ"ו