קבלה – LIVE – שדור בוקר יום ה' | בית מדרש הסולם | תשפ"ג