מאמרי הסולם – שיעור 090 – מאמר ס – השגת אלוקות היא השגת המטרה