קבלה – LIVE – שדור בוקר יום ד' | בית מדרש הסולם | תשפ"ג