תיקוני הזוהר – מעלות הסולם | תיקון י | עמוד רס"ח | שיעור 218