7 פתחים לכניסת נפשות הצדיקים – זהר חדש נח – שיעור 10 – אות ל"ה – הרב גוטליב