תע"ס חלק ט' – 12 – זווגי הספירות – אות י'ב – הרב גוטליב