חובת התלמידים והתלמידות – פרק שביעי – מחלת השיפלות המדומה ותרופתה -21 – הרב גוטליב