שמרנות וחדשנות – רפובליקנים ודמוקרטים בעבודת הבורא – הרב גוטליב