הרפואה של אברהם אבינו – פנימיות פרשת וירא – הרב גוטליב