עם אחד ושפה אחת – זוהר נח – 111 – אות שפ"ד – הרב גוטליב