מהו בעבודה ענין הדלקת המנורה – מאמרי הלב 80 – תשמ"ט מאמר ל חלק ב' – הרב גוטליב