תע"ס חלק ט' – 04 – זווגי הספירות – אות ב חלק ב – הרב גוטליב