מהי בעבודה ההכנה לקבלת התורה – מאמרי הלב 77 – תשמ"ט מאמר כ"ט חלק א – הרב גוטליב