חובת התלמידים והתלמידות – פרק חמישי – עצות למתרפה – 18 – הרב גוטליב