ענין היסורים – מאמרי הלב 74 – תשמ"ט מאמר כ"ז חלק ג – הרב גוטליב