תיקוני הזוהר – מעלות הסולם | תיקון י | עמוד ר"ע | שיעור 220