קבלה – LIVE – שדור בוקר יום ג' | בית מדרש הסולם | תשפ"ג